تفاوت میان نسخه‌های «جهانگیر معینی علمداری»

* موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدنها، جهانگیر معینی‌علمداری، ناشر: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها، هرمس، ۱۳۸۰
* «قرن روشنفکران» (گفتگو با روشنفکران ایرانی از جمله [[داریوش شایگان]]، [[احسان نراقی]]، مصطفی رحیمی، محمدعلی اسلامی ندوشن، عبدالله شهبازی، مراد ثقفی، [[رامین جهانبگلو]]، محمدرضا تاجیک، [[محمد ضیمران]]، [[احمد نقیب‌زاده]]، [[حاتم قادری]]، [[ناصر فکوهی]]، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس‌دانا، [[مهرزاد بروجردی]] و [[جلال ستاری]])
این آقای جهانگیر معینی علمداری دایی من است . من موژان هستم . به افتخارش . هورا هورا هورا !
 
==منابع==
کاربر ناشناس