تفاوت میان نسخه‌های «دازاین»

== مفهوم ==
 
دازاین یک مفهوم اساسی در فلسفه وجودی[[اگزیستانسیالیسم]] [[مارتین هایدگر]] به خصوص در کتاب معروف وی، [[هستی و زمان]] می باشد.
 
هایدگر عبارت دازاین را برای اشاره به تجربه "بودن" که مختص به انسان است استفاده می‏کرد. بدین معنی که دازاین یک شکل از بودن می باشد که از مسائلی همچون «شخص»، «مرگ» و معضل یا پارادوکس «زندگی در ارتباط با دیگر انسان ها درحالی که درنهایت با خود تنها می باشد»، آگاه است و باید با آنها مواجه شود.