تفاوت میان نسخه‌های «اسحاق الفاسی»

ابرابزار
(ابرابزار)
[[پرونده:Brockhaus and Efron Jewish Encyclopedia e2 149-0.jpg|بندانگشتی|اسحاق الفاسی]]
'''اسحاق الفاسی''' (1013۱۰۱۳ - 1103۱۱۰۳)(عبری: ר 'יצחק אלפסי)معروف به خاخام اسحاق الفاسی بود که شهرتش به دلیل شناخت حرفه ایحرفه‌ای تلمود و قوانین یهودی بود. او را با نام ریف(Rif)نیز میشناسندمی‌شناسند. او به دلیل زندگی در شهر فاس در مراکش به الفاسی مشهور است.<ref>ویکی‌پدیا انگلیسی</ref>
 
اودر شهر [[فاس|فاسواقع]] در مراکش به دنیا آمد. اودر 75۷۵ سالگی(1088۱۰۸۸)به اندلس گریخت و باعث احیای مطالعه تلمود در اندلس شد. اوزمانی به اندلس گریخت که آزادی فعالیت هایفعالیت‌های مذهبی به اوج خود رسیده بود.
 
[[یهودا لاوی|یهودا لاویکه]] شاعری یهودی بود ازشاگردان بزرگ او به شمار میمی‌رود. رود.او نقش کلیدی در ترکیب فرقه ایفرقه‌ای یهودیان در اندلس بازی کرد.<ref>ویکی‌پدیای عربی</ref>
 
[[یهودا لاوی|یهودا لاویکه]] شاعری یهودی بود ازشاگردان بزرگ او به شمار می رود.او نقش کلیدی در ترکیب فرقه ای یهودیان در اندلس بازی کرد.<ref>ویکی‌پدیای عربی</ref>
== پانویس ==
{{پانویس}}