موسیقی آوازی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
== پیشینه آواز در ایران ==
«از مهمترین مُهرنگاره های خنیاگری (:موسیقی) در جهان؛ باید از آنچه که در "[[تپه چغامیش|چوغامیش]]" [[خوزستان]] برجای مانده، یاد کرد که در سالهای 1961۱۹۶۱-1966۱۹۶۶ میلادی، یافت شده است. این مهرنگاره 3400۳۴۰۰ ساله؛ سیمایی از بزم رامشگران را نشان میدهد. در این بزم باستانی، دسته ای خنیاگر(:[[نوازنده]]) دیده میشوند که هر کدام، به نواختن سازی سرگرم هستند. چگونگی نواختن و نشستن این رامشگران، نشان میدهد که آنها، نخستین دسته خنیاگران(:[[ارکستر]]) جهان هستند. در این گروه رامشگران، میبینیم که نوازنده ای "[[چنگ (ساز)|چنگ]]" و دیگری "[[شیپور]]" و آن دیگر "[[تنبک]]" مینوازد. چهارمین رامشگر در این میان، خواننده ای است که "'''آواز'''" میخواند.<ref>هفته''[[امرداد نامه(هفته‌نامه)|هفته‌نامه امرداد،امرداد]]''، شنبه 25۲۵ آذر 1391،۱۳۹۱، سال سیزدهم، شماره 288،۲۸۸، ص 6۶.</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}