تفاوت میان نسخه‌های «شهریار پنجم»

ویرایش عهد جاهلیتم بود :)
(ویرایش عهد جاهلیتم بود :))
{{بدون منبع}}
نصرالدوله شهریار پنجم پور [[یزدگرد باوندی|تاج‌الدوله یزدگرد]] از پادشاهان سلسله‌[[باوندیان]] [[طبرستان]] بود که در [[هزارجریب]] ۲۵سال۲۵ سال حکومت کرد.<ref>تاریخ باوندیان، نوشته:محمدرضاحبیبی کولائی، صفحه:۱۳</ref>
 
== حکومت ==
پس از مرگ [[یزدگرد باوندی|یزدگرد]] رشته کارها را در دست گرفت اما آن نیرو و عظمتی را که تاج‎الدوله پدید آورده بود از کف داد و '''امیرْ مؤمن''' به عنوان شحنه [[مغول]]ان به [[آمل]] آمد و تا حد زیادی از اقتدار نصرالدوله کاست. وی همعصر [[سلطان محمد الجایتو]] بود. شهریار سرانجام در ۷۱۴ق/۱۳۱۴م درگذشت و فرزندش [[کیخسرو باوندی|کیخسرو]] جانشینش گشت.
شهریار سرانجام در ۷۱۴ق/۱۳۱۴م درگذشت و فرزندش [[کیخسرو باوندی|کیخسرو]] جانشینش گشت.<ref>تاریخ طبرستان، [[ابن اسفندیار]]، صفحه در چاپ‌های مختلف متفاوت است</ref> <ref>تاریخ باوندیان، نوشته:محمدرضاحبیبی کولائی، صفحه:۱۴</ref>
 
 
== منبع ==
* تبیان
{{پانویس}}
 
{{شاهان باوندی}}