باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== میزان تولید خودروهای موتوری در کشورهای مختلف ==
{{الگو:کشورهای سازنده خودرو در سال ۲۰۰۹۲۰۱۲}}
 
 
== تولیدکنندگان جهانی ==
۲۳۰

ویرایش