تفاوت میان نسخه‌های «نوتروسوفی»

۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۵ سال پیش
ویکی سازی
 
(ویکی سازی)
نوتروسوفی شاخه جدیدی از [[فلسفه]] می باشد که به اصل، طبیعت و منظور خنثی ها و همچنین کنش های آن با تخیل ایده آلی می پردازد.
 
نوتروسوفیک ها توسط دکتر ف. اسمرانداچه در سال 1995 معرفی شدند.
به روشی کلاسیکی، <A>، <Neut-A>، <آنتی-A> دو به دو مجزا هستند. ولی از آنجا که در بسیاری از حالات مرز بین تصورات مبهم و غیر دقیق هستند، ممکن است که <A>، <Neut-A>، <آنتی-A> (و بطور بدیهی <غیر-A>) دو به دو اجزاء مشترکی نیز داشته باشند.
 
نوتروسوفی، پایه منطق نوتروسوفیک، مجموعه نوتروسوفیک، احتمال نوتروسوفیک . استاتیک نوتروسوفیک مورد استفاده در [[مهندسی]] (خصوصاً در ترکیب اطلاعات و یا نرم افزار)، طب،[[طب]]، ارتش،[[ارتش]]، فیزیولوژی و [[فیزیک]] می باشد.
 
منطق نوتروسوفیک یک چارچوب عمومی برای وحدت بسیاری از منطق های موجود می باشد و منطق غیر شفاف را تعمیم می دهد (خصوصاً منطق غیر شفاف شهودی را).
ایده اصلی منطق نوتروسوفیک (NL) مشخص کردن هر عبارت منطقی در یک فضای سه بعدی نوتروسوفیک می باشد که در آن هر بعد فضا به ترتیب معرف درستی (T)، غلط بودن (F) و عدم قطعیت (I) عبارت مورد نظر می باشد و در آن T، I و F زیرمجموعه های استاندارد یا غیراستاندارد ]-0, 1+[ می باشند.
 
برای طرح های [[مهندسی نرم افزار]] بازه واحد کلاسیکی [0, 1] را می توان مورد استفاده قرار داد.
T، I و F اجزاء مستقلی هستند، که جائی برای اطلاعات ناقص (وقتی که جمع بالائی آنان < 1 باشد)، اطلاعات غیرسازگار و متناقض (وقتی که جمع بالائی آنان > 1 باشد) و یا اطلاعات کامل (مجموعه اجزاء مساوی 1 باشد) باز می نمایند.