باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Cynthia Lummis > سینتیا لومیس
|image width = 300
|percent gray collar =
|representative = [[Cynthiaسینتیا Lummisلومیس]]
|cpvi = R+22
|percent white collar =
۳٬۸۵۴٬۴۸۵

ویرایش