تفاوت میان نسخه‌های «آبشار نارم»

بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب: منبع حذف شده‌است.(پخ)
| مقدار اب =
| فشاراب =
|نام های دیگر =
| نام محلی =
| نام قدیمی =
|پانویس =
}}
''' آبشارنارم'''
۱۷۴

ویرایش