تفاوت میان نسخه‌های «کمان زنبورکی»

بدون خلاصه ویرایش
پس از فراگیر شدن سلاح‌های آتشین این سلاح برای شکار و تیراندازی به‌کار فت. نمونه محدود مصرف نظامی آن را پس از کشف قاره آمریکا بسبب محدودیت باروت و نمونه بسیار محدود مصرف آن در جنگ جهانی اول بعنوان سلاح بیصدا را می‌توان دید.
امروزه کمان‌های زنبورکی نوین در شکار و تیراندازی مورد مصرف قرار می‌گیرند. به‌ویژه چند کارخانه آمریکایی و روسی کمان‌های زنبورکی با کیفیتهای بسیار بالا تولید می‌کنند.
 
کمان زنبورکی در ایران جزء سلاح‌هایی‌ است که قوانین نانوشته حکومت اسلامی (کمان زنبورکی همانند سلاح بادی سلاحیست سرد که تحت هبچ قانونی ممنوعیت استفاده آن بیان نشده) ممنوعیت آنرا اعلام کرده و مجازات‌های شدیدی را برای آن درنظر گرفته‌است.{{مدرک}}
 
== نگارخانه ==