باز کردن منو اصلی

تغییرات

==جستارهای وابسته==
[[مجالس المومنین]]
 
[[الالفین]]
 
[[النقض]]
 
[[دلایل الصدق]]
 
[[احقاق الحق]]
 
== منابع ==
شب‌های پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، دارالکتب الاسلامی تهران، چاپ ۳۳، ۱۳۶۸، گالینگور، ۱۰۵۹ص.