تفاوت میان نسخه‌های «مشروعیت»

۳۶ بایت حذف‌شده ،  ۱۳ سال پیش
{{فاصله مجازی}}
جز (ویرایش 91.184.89.72 (بحث) واگردانده شد به آخرین تغییری که SieBot انجام داده بود)
({{فاصله مجازی}})
{{فاصله مجازی}}{{ذکر منبع}}
== مبانيمبانی مشروعيتمشروعیت و مقبوليتمقبولیت در جمهوريجمهوری اسلامياسلامی ==
*در تئوری حکومتهای غیردینی تنها یک مولفه برای بقای حکومت موثر است که از آن به مشروعیت تعبیر می‌‌شودمی‌شود که در نظامهای غیردینی مردمی، منشا آن رای مردم و در نظامهای غیردینی غیرمردمی، منشا آن فردی و بر مبنای استبداد است.
در تئوری حکومت اسلامی(که خود اعم از جمهوری اسلامی است)، حاکمیت برپایه دو مولفه پایه ریزی و ادامه می‌‌یابدمی‌یابد.
 
=== مشروعیت ===
*این مولفه به سلسله طولی نصب حاکم جامعه اسلامی از طرف خدا اطلاق می‌‌شودمی‌شود که به معنای این است که صرف نظر از رای و اراده مردم، در همه حال فردی از چانب خدا برای حکومت نصب شده استشده‌است.
==== شیوه یافتن حاکم ====
اگر اصل مشروعیت و جزییات آن را بپذیریم، سوالی پیش می‌‌آیدمی‌آید و آن اینکه چگونه می‌توان فهمید که بر اساس سلسله طولی نصب حاکم از جانب خدا، در زمانی مشخص مثل امروز، برای حاکمیت بر مردم، چه شخصی از طرف خدا منصوب شده استشده‌است.
 
==== راه حل ====
اساسا هیچ راه قطعی و صد در صدی برای یافتن این شخص وجود ندارد، اما بر اساس انچه در روایات وجود دارد و همچنین با استفاده از استدلالهای کلامی، می‌‌توانمی‌توان به شیوه کشف رسید.
==== نظریه کشف ====
نظریه کشف که توسط بسیاری از حوزویها و همچنین غیر آنها(از جمله مرحوم دکتر شریعتی در کتاب انتظار مذهب اعتراض) ابراز شده است،شده‌است، حاوی این مطلب است که جمعی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی، از میان شرایط و مولفه‌هایی که در روایات شیعه، برای حاکم اسلامی شمرده شده است،شده‌است، کسی را که به این صفات و شرایط نزدیک تر است را برگزینند.
===== خدشه به نظریه کشف =====
 
=== مقبولیت ===
*این مولفه که همان رای مردم است و در فرهنگ اسلامی از آن تعبیر به بیعت می‌‌شودمی‌شود برای تشکیل حکومت و ادامه آن لازم است گرچه بعد از بیعت، همه باید از حاکم اطاعت کنند و او را منصوب از جانب خدا بپندارند.
 
=== هر کدام به تنهایی ===
حال به این موضوع می‌‌پردازیممی‌پردازیم که هر کدام از این مولفه‌ها به تنهایی چه فایده و استقلالی در ایجاد یا ادامه حکومت اسلامی دارند.
*'''مشروعیت''' یک حکومت به تنهایی هیچ حقی را برای حاکم ایجاد نمی‌کند اما مسلمانانی که با وجود حاکم مشروع با او بیعت نکرده‌اند گناه مرتکب شده اندشده‌اند.
*'''مقبولیت''' هم به تنهایی نمی‌تواند موجب شروع یا ادامه حکومت اسلامی‌شود چون بدون مشروعیت از جانب خدا، هر حکومتی حتی اگر مسلمانان آن را اداره کنند، بر اساس قرآن مصداق بارز طاغوت است.
 
۴٬۰۴۸

ویرایش