تفاوت میان نسخه‌های «آخر بازی (شطرنج)»

بدون خلاصه ویرایش
آخر بازی در بازی [[شطرنج]] آخرین مرحله بازی که در آن تنها چند مهره روی صفحه [[شطرنج]] باقی می ماند و چون [[شاه]] کمتر مورد تهدید قرار می گیرد، در این مرحله نقش یک مهره فعال را بازی می کند.آخر بازی همان قدر اهمیت دارد که [[شروع بازی]] یا [[وسط بازی]].معمولاً کسانی که در آخر بازی تبحر بیشتر دارند بازی را خواهند برد.
 
== آخر بازی چیست ؟ ==
آخر بازی وقتی است که تعداد زیادی از مهره‌ها ضمن مبارزات مراحل اول و دوم-شروع و وسط- بازی از صحنه خارج شده و دو حریف برای گرفتن نتیجه نهائی با قوائی کمتر و محدودتر در برابر هم قرار گرفته‌اند .آخر بازی در واقع مرحله ی به ثمر رساندن امتیازات و برتری‌های حاصله از مراحل شروع و وسط بازیست .یک شطرنج باز باید به قوانین مقدماتی ( آخربازی) و تئوری نهائی ان کاملاً اشنا و مجهز باشد در غیر این صورت نتیجه ای از برتری‌های مورد بحث به دست نخواهد آورد .