تفاوت میان نسخه‌های «آخر بازی (شطرنج)»

ابرابزار
(ابرابزار)
'''آخر بازی''' در بازی [[شطرنج]] آخرین مرحله بازی که در آن تنها چند مهره روی صفحه [[شطرنج]] باقی می ماندمی‌ماند و چون [[شاه]] کمتر مورد تهدید قرار می گیرد،می‌گیرد، در این مرحله نقش یک مهره فعال را بازی می کندمی‌کند. آخر بازی همان قدر اهمیت دارد که [[شروع بازی]] یا [[وسط بازی]]. معمولاً کسانی که در آخر بازی تبحر بیشتر دارند بازی را خواهند برد.
 
== آخر بازی چیست ؟ ==