تفاوت میان نسخه‌های «اسپیروکت»

۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
 
== تقسیم بندی ==
به سه خانواده اسپیروکتاسه (Spirochaetaceae) [[لپتوسپیرا|لپتوسپیراسه]] (Leptospiraceae) و براکیسپیراسه (Brachyspiraceae) تقسیم میشوند.
 
خانواده اسپیروکتاسه شامل دو جنس بیماریزای بورلیا (عامل بیماری لایم) و ترپونما (عامل بیماری [[سیفلیس]]) است. برخی اسپیروکتها جزو فلور نرمال دهان هستند.