لوون پالانچیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
بدون خلاصۀ ویرایش
'''لِئون پالانچیان''' سازندهسرمایه‌دار و از سازندگان [[جاده هراز]] میان تهران و دریای مازندران است.
 
لئون پالانچیان از ایرانیان [[یهودیارمنی]] بود و به واسطه داشتن امکانات مالی و تجهیزاتی ساختمانی و دارا بودن شرکتی بزرگ در دهه ۴۰ ، ۵۰ و در زمان ریاست [[ابوالحسن ابتهاج]] بر [[سازمان برنامه]] ساخت [[جاده هراز]] را آغاز و بعد از مدتی به پایان برد و در انتهای جاده کاخی برای [[اشرف پهلوی]] ساخت.
'''لِئون پالانچیان''' سازنده [[جاده هراز]] میان تهران و دریای مازندران است.
 
پالانچیان در پایان کار ضیافتی باکه حضوردر بزرگانهمین مملکتیکاخ ترتیب داده شد که بسیاری از جمله اشرف پهلوی و ابوالحسن ابتهاج در آن شرکت داشتندداشت ولی بعد از پایان مراسم وقتی با هواپیمای شخصی تک نفره خود عازم منزل بود در [[دریای مازندران]] سقوط می کندکرد و هرگز اثری از آن بدست نمی آید .
لئون پالانچیان از ایرانیان [[یهودی]] بود و به واسطه داشتن امکانات مالی و تجهیزاتی ساختمانی و دارا بودن شرکتی بزرگ در دهه ۴۰ ، ۵۰
و در زمان ریاست [[ابوالحسن ابتهاج]] ساخت جاده هراز کنونی را آغاز و بعد از مدتی به پایان می برد و در انتهای جاده کاخی برای خانم [[اشرف پهلوی]] می سازد .
در پایان کار ضیافتی با حضور بزرگان مملکتی ترتیب داده شد که بسیاری از جمله اشرف پهلوی و ابوالحسن ابتهاج در آن شرکت داشتند ولی بعد از پایان مراسم وقتی با هواپیمای شخصی تک نفره خود عازم منزل بود در [[دریای مازندران]] سقوط می کند و هرگز اثری از آن بدست نمی آید .
 
==منبع==
۸۳۴

ویرایش