باز کردن منو اصلی

تغییرات

!colspan=2| مجموع || ۱۸ || ۱۸ || ۱۸ || ۵۴
|}
 
== کشور‌های شرکت کننده ==
{{Col-begin}}
{{Col-1-of-4}}
* {{FlagIOC|ARG|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|AUS|تابستانی ۲۰۰۴|۹}}
* {{FlagIOC|AZE|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|BLR|تابستانی ۲۰۰۴|۸}}
* {{FlagIOC|BEL|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|BOL|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|BRA|تابستانی ۲۰۰۴|۷}}
* {{FlagIOC|BUL|تابستانی ۲۰۰۴|۵}}
* {{FlagIOC|CAN|تابستانی ۲۰۰۴|۱۵}}
* {{FlagIOC|CPV|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|CHN|تابستانی ۲۰۰۴|۱۵}}
* {{FlagIOC|COL|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
{{Col-2-of-4}}
* {{FlagIOC|CUB|تابستانی ۲۰۰۴|۳}}
* {{FlagIOC|CZE|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|DEN|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|FRA|تابستانی ۲۰۰۴|۱۳}}
* {{FlagIOC|GEO|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|GER|تابستانی ۲۰۰۴|۱۱}}
* {{FlagIOC|GBR|تابستانی ۲۰۰۴|۹}}
* {{FlagIOC|GRE|تابستانی ۲۰۰۴|۷}}
* {{FlagIOC|HUN|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|ISL|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|ISR|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
{{Col-3-of-4}}
* {{FlagIOC|ITA|تابستانی ۲۰۰۴|۱۰}}
* {{FlagIOC|JPN|تابستانی ۲۰۰۴|۱۰}}
* {{FlagIOC|KAZ|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|LAT|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|MAS|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|MEX|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|NED|تابستانی ۲۰۰۴|۴}}
* {{FlagIOC|PRK|تابستانی ۲۰۰۴|۸}}
* {{FlagIOC|POR|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|PUR|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|ROU|تابستانی ۲۰۰۴|۱۲}}
{{Col-4-of-4}}
* {{FlagIOC|RUS|تابستانی ۲۰۰۴|۱۸}}
* {{FlagIOC|SVK|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|RSA|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
* {{FlagIOC|KOR|تابستانی ۲۰۰۴|۷}}
* {{FlagIOC|ESP|تابستانی ۲۰۰۴|۱۳}}
* {{FlagIOC|SWE|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|SUI|تابستانی ۲۰۰۴|۴}}
* {{FlagIOC|TUN|تابستانی ۲۰۰۴|۱}}
* {{FlagIOC|UKR|تابستانی ۲۰۰۴|۱۶}}
* {{FlagIOC|USA|تابستانی ۲۰۰۴|۱۴}}
* {{FlagIOC|UZB|تابستانی ۲۰۰۴|۲}}
{{Col-end}}
 
== منابع ==