تفاوت میان نسخه‌های «رشته‌کوه»

بدون خلاصه ویرایش
'''رشته‌کوه''' به گروهی از [[کوه|کوه‌های]] به‌هم‌پیوسته که توسط زمین‌های کم ارتفاع احاطه شده باشند گفته می‌شود. در میان رشته‌کوه‌های گوناگون معمولاً رودخانه‌ها و دره‌هایی قرار دارند. زمین‌های یک رشته‌کوه لزوماً دارای پیشینه [[زمین‌شناسی|زمین‌شناختی]] یکسان نیستند. رشته‌کوه‌ها معمولاً در جهت طولی کشیده شده‌اند و در اثر عوامل [[زمین‌ساخت|زمین‌ساختی]] مانند فشار دو [[ورقه زمین ساختی]] به همدیگر در اثر حرکت [[قاره|قاره‌ها]]. پدید آمده‌اند.
 
رشته‌کوه هیمالیا در اثر برخورد ورقه هندوستان به ورقه آسیایی پدید آمده است. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس در ایران بخاطر برخورد و فشار [[ورقه عربستان]] به [[ورقه اورآسیایی]] پدید آمده‌اند.
در میان رشته‌کوه‌های گوناگون معمولاً رودخانه‌ها و دره‌هایی قرار دارند.
 
زمین‌های یک رشته‌کوه لزوماً دارای پیشینه [[زمین‌شناسی|زمین‌شناختی]] یکسان نیستند.
 
رشته‌کوه‌ها معمولاً در جهت طولی کشیده شده‌اند و در اثر عوامل [[زمین‌ساخت|زمین‌ساختی]] پدید آمده‌اند مثلاً فشار دو [[ورقه زمین ساختی]] به همدیگر در اثر حرکت [[قاره|قاره‌ها]].
برای نمونه رشته‌کوه هیمالیا در اثر برخورد ورقه هندوستان به ورقه آسیایی پدید آمده است.
 
رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس در ایران بخاطر برخورد و فشار [[ورقه عربستان]] به [[ورقه اورآسیایی]] پدید آمده‌اند.
 
== رشته‌کوه‌های بزرگ ==
۳۱۵

ویرایش