تفاوت میان نسخه‌های «تریر اسکاتلندی»

ویرایش و تصحیح
(ویرایش و تصحیح)
*پیاده روی مستمر.
== اندازه ==
*وزن در نر ها = 7 کیلو گرم
*وزن در ماده ها = 6/5 کیلو گرم
*اندازه در نر ها = 25 سانتی متر
*اندازه در ماده ها = 22 سانتی متر
 
== منابع ==