تفاوت میان نسخه‌های «محمد بزرگ‌امید»

اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی
جز
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی)
'''محمد بزرگ امید''' فرزند [[کیا بزرگ امید]] و سومین امیر از امرای اسماعیلی الموت و [[حکومت اسماعیلیان]] می باشد.
 
او به مدت ۲۴ سال از ۱۱۳۸ تا ۱۱۶۲ میلادی (532۵۳۲-557۵۵۷ ه.ق) بر اسماعیلیان حکومت کرد.
 
قتل الراشد در سال ۱۱۳۸ در زمان حکومت وی به اتفاق افتاد.