تفاوت میان نسخه‌های «استناد»

۵۱ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (پخ)
 
(افزودن {{بهبود منبع}} (توینکل))
{{بهبود منبع|تاریخ=اوت ۲۰۱۳}}
'''استناد''' اصلی ترین ابزار در مطالعات [[کتاب سنجی]] به شمار می رود و البته در [[علم سنجی]] هم از جایگاهی قابل توجه بهره مند است.<br />
در حوزۀ علوم کتابداری واطلاع رسانی، ساندیسون عقیده دارد که استناد نشان دهندۀ تصمیم نویسنده است که می خواهد رابطۀ میان مدرکی را که دارد تهیه می کند با نوشته ای دیگر نشان دهد. اسمیت نیز مدعی است که رابطۀ میان مدارک استناد کننده و استناد شونده با استناد نشان داده می شود. بنابراین میتوان گفت از استناد در جایگاه ابرازی یاد شده، که میان اندیشه های جدید و اندیشه های پیشین پیوند برقرار می کند. پیوند علمی میان اندیشه ها که از طریق استناد برقرار می شود به قدری حائز اهمیت است که بسیاری از صاحب نظران، وجود استناد در یک اثر را نشانۀ اعتبار آن اثر و نبود استناد را به منزلۀ بی اعتباری یا کم اعتباری آن در نظر می گیرند؛ از سویی دیگر، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هرگاه تعداد زیادی از آثار به اثری استناد کنند، باید آن را یک اثر حائز اهمیت به شمار آورد و این استنادها را تا حد زیادی نشانۀ اعتبار آن اثر دانست (نوروزی چاکلی، 1390، ص275-279).