باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
*** [[دهستان کیار غربی]]
*** [[دهستان دستگرد]]
شهرها: [[شلمزار]] و [[گهرو]] و [[دستنا]]
 
**[[بخش ناغان]]
*** [[دهستان ناغان]]
*** [[دهستان مشایخ]]
شهرها: [[ناغان]]
 
== نخبگان فرهنگی ==
کاربر گمنام