تفاوت میان نسخه‌های «امثال و حکم»

۳۷ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
 
== شیوه جمع‌آوری مطالب ==
* دهخدا به پیروی از رسم و شیوهٔ شاعران و نویسندگان قدیم ایران ضرب المثل‌هاضرب‌المثل‌ها را نه به صورتی که در زبان مردم بوده، بلکه به صورتی که در کتاب‌ها و دیوان‌ها آمده نقل کرده‌است. چنان کهچنان‌که گویی اصلااصلاً در صدد گردآوری فولکلور نبوده، بلکه قصد داشته که شعرها و کلمات اخلاقی و پندآموز را در یک جا گرد آورد. از این رواین‌رو است که ضرب المثل‌هاضرب‌المثل‌ها در کتاب او مقام دوم را گرفته و اغلب تنها به عنوان مترادف امثال و حکم ادبی ذکر گردیده‌است.
* مولفمؤلف مفهوم ضرب المثلضرب‌المثل را با مفهوم کلمات کوتاه حکیمانه و اخلاقی در هم ریخته‌است.
* دهخدا در تالیفتألیف خود بیش از هزار عبارت عربی آورده‌است که بیش تربیشتر آیات قرآن و احادیث نبوی و کلمات منسوب به امامان شیعه و امثال و نظایر آن‌ها استآن‌هاست.
* چهل و پنحچهل‌وپنج هزار بیت از شاعران کلاسیک (از جمله پنج هزارپنج‌هزار بیت از فردوسی، چهار هزار بیت از سعدی، دو هزار و پانصد بیت از نظامی،نظامی گنجه‌ای، دو هزار و پانصد بیت از اسدی طوسی، دو هزار و پانصد بیت از جلال الدین رومی) در کتاب جمع‌آوری شده‌است. بیش تربیشتر این بیت‌ها شکل‌های گوناگون یک ضرب المثل است که هر شاعری به سلیقهٔ خود و با بیانی خاص به نظم در آورده‌است. تعمیم مفهوم ضرب المثلضرب‌المثل تا بدین میزان هرگز جایز نیست و تنها عباراتی را که مال خاص و بی تردیدبی‌تردید مردم بوده (خواه فولکلوری و خواه ادبی) می توان در زمرهٔ ضرب المثل‌هاضرب‌المثل‌ها به شمار آورد. با دقت و بررسی در این مجموعه به خوبی آشکار می‌گردد که دهخدا امثال و حکم، آیات و اخبار و کلمات قصار بزرگان را بدون توجه به این کهاین‌که آیا در میان مردم رایج و متداول اندمتداول‌اند یا نه گردآوردی و در کنار هم قرار داده‌است.<ref>http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=96944</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
*[[لغت‌نامه دهخدا]]