تفاوت میان نسخه‌های «مونوآمین اکسیداز»

مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با نام اختصاری MAOI دسته‌ای از داروهای ضد افسردگی هستند. این داروها به‌دلیل عوارض جانبی و تداخل‌های دارویی خطرناکشان کمتر تجویز می‌شوند اما در درمان افسردگی بسیار مؤثرند.
 
MAOIها معمولاً به عنوان داروهای خط دوم برای افرادی که با سایر داروهای ضد افسردگی (از جمله سه‌حلقه‌ای‌ها و مهارکننده‌های بازجذب سروتونین) بهبود نیافته‌اند، به‌ویژه مبتلایان به افسردگی‌های غیرعادی (آتیپیک) و شدید تجویز می‌شوند. این داروها در درمان [[اختلال هراس،هراس]]، [[فوبیای اجتماعی،اجتماعی]]، بیماری [[پارکینسون]]، جلوگیری از حملات [[میگرن]] و ترک سیگار نیز مؤثرند.
 
انواع جدیدتر این داروها از جمله [[سلژیلین]] و [[موکلوبومید]] عوارض و خطر کمتری دارند اما به‌اندازه داروهای قدیمی موثر نیستند.