تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی والیبال مردان کره جنوبی»

ابرابزار
(ابرابزار)
}}
'''تیم ملی والیبال مردان کره جنوبی''' تیم ملی [[والیبال]] مردان کشور [[کره جنوبی]] است.
 
== نتایج ==
=== [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بازی‌های المپیک تابستانی]] ===
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴|۱۹۶۴]] — جایگاه ۱۰ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|۱۹۶۸]] — واجد شرایط نشد
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|۱۹۷۲]] — جایگاه ۷ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶|۱۹۷۶]] — جایگاه ۶ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰|۱۹۸۰]] — واجد شرایط نشد
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴|۱۹۸۴]] — جایگاه ۵ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۸|۱۹۸۸]] — جایگاه ۱۱ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲|۱۹۹۲]] — جایگاه ۹ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶|۱۹۹۶]] — جایگاه ۹ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰|۲۰۰۰]] — جایگاه ۹ام
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۲۰۰۴]] — واجد شرایط نشد
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۲۰۰۸]] — واجد شرایط نشد
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲]] — واجد شرایط نشد
 
== جستارهای وابسته ==