پمپ بادی: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۰ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
(ابرابزار)
'''پمپ بادی''' به [[پمپ]]ی گفته می‌شود که توسط [[نیروی باد]] کار می‌کند. کاربرد اکثر [[توربین]]‌های بادی جهان، تلمبه آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی است. در بسیاری از نقاط جهان، هوا در طول سال یا بیش از حد خشک است که بتوان محصولات کشاورزی را به عمل آورد یا چند ماهی از سال باران می‌بارد و بقیه ماه‌های سال هوا خشک است. محصولات با ارزش کشاورزی معمولا در طول ماه‌های بارانی به خوبی رشد می‌کنند، اما برای بقیه ماه‌های سال، آب کافی برای ادامه پرورش این محصولات، وجود ندارد. در فصول خشک، فقط علوفه برای تغذیه دام‌ها می‌روید. با این وجود، بعضی وقت‌ها ذخیره منابع [[آب‌های زیر زمینی]] به حدی است که بتوان از آن برای کشت محصولات کشاورزی استفاده نمود؛ این کار در صورتی امکان پذیر است که کشاورزان قادر باشند به این آب دسترسی پیدا کنند.
 
== توربین هایتوربین‌های پمپ کننده آب ==
توربین هایتوربین‌های بادی می توانند تلمبهمی‌توانند [[تلمبه‌]]ها را به کار اندازند تا آب را از عمق زمین خارج کنند و برای مصارف مورد نظر به کار رود . البته آب هایآب‌های زیر زمینی قبل از اختراع توربین هایتوربین‌های بادی هم به سطح زمین آورده می شد می‌شد. برای این کار مردم از تلمبهتلمبه‌های های نفتی ،نفتی، که سوخت ارزان قیمتی است ،است، استفاده می کردند؛می‌کردند؛ قیمت این تلمبه هاتلمبه‌ها نیز ارزان بود و مردم توانایی خرید آن هاآن‌ها را داشتند . اما این قبیل تلمبه هاتلمبه‌ها کارآیی نداشتند و مدتی بعد خراب می شدند می‌شدند. اگر چه نصب اولیه توربین هایتوربین‌های بادی پر هزینه است ،است، اما در عوض پس از نصب ،نصب، بسیار مطمئن هستند و هزینه هایهزینه‌های جاری آن هاآن‌ها نیز اندک است ،است، چون هیچ گونه سوختی مصرف نمی کنندنمی‌کنند که هزینه داشته باشد.
کارآیی تلمبه هاییتلمبه‌هایی که با توربین هایتوربین‌های بادی کار می کنندمی‌کنند تا آب را از عمق زمین خارج کنند ،کنند، به شرایط سفره هایسفره‌های آب زیر زمینی بستگی دارد . آب هایآب‌های سطحی پس از نفوذ در زمین در میان سنگ هایسنگ‌های پر خلل و فرج محبوس می شوندمی‌شوند و سفرهسفره‌های های آب هایآب‌های زیر زمینی را تشکیل می دهندمی‌دهند. اگر این آب هاآب‌ها در اعماق زمین قرار داشته باشند ،باشند، در آن صورت تلمبه به سختی خواهد توانست آب را بیرون بکشد . زمانی که وزش باد شدید باشد و پره هایپره‌های توربین هم با سرعت زیاد بچرخند ،بچرخند، تلمبه می تواند ، آبمی‌تواند، هایآب‌های موجود در سفره هایسفره‌های زیر زمینی عمیق را بالا بیاورد. هنگام بارش باران ،باران، سطح آب هایآب‌های زیر زمینی بالا می آیدمی‌آید و در ایام خشکسالی سطح این آب هاآب‌ها پایین می رود؛می‌رود؛ البته مصرف بیش از حد آب نیز باعث پایین رفتن سطوح آب زیر زمینی است.<ref>کتاب انرژی باد نوشته ایان گراهام ،گراهام، مترجم مجید عمیقعمیق، ،ناشرناشر نشر دلهام صفحه ۳۰ و ۳۱</ref>
 
==پانویس==