گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (+{{ویکی‌سازی}}+تمیز (۴،۸))
==''«حالت کلی»''==
 
در حالت کلی برای یک توزیع پیوسته بارها که در یک حجم ''V''توزیع شده‌اند [[گشتاور]] دو قطبی چنین تعریف می‌شود
 
:<math>\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}) = \int_{V} \rho(\boldsymbol{r_0})\, (\boldsymbol{r_0}-\boldsymbol{r}) \ d^3 \boldsymbol{r_0}, </math>