تفاوت میان نسخه‌های «رستم وسکانیان»

 
* انجمن معماران و شهرسازان ایرانی [http://www.siap.org/index.php/news/story/rostam_voskanian_passed_away]
 
* مجله هنر و معماری، شماره مخصوص 6و7 [http://www.memarnet.com/node/1066]
 
* رُستُم وُسکانیان در تدارک انتشار کتاب مجموعه آثارش [http://oldfarsi.hooys.com/Farhang_Honar/F_97_Rostom_Voskanian_Dar_Tadaroke_Enteshare_Ketabe_Majmooe_Asarash.htm]
 
* نمازخانه باشگاه آرارات نمونه اي خوب از معماري مدرن [http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820223/news/adabh.htm#s33510]
 
[[رده:ایرانیان ارمنی‌تبار]]