مهندسی اجتماعی (علوم سیاسی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
* انتقام : بنابر دلایل قابل درک تنها توسط فرد مهاجم، وی ممکن است دوست، همکار، سازمان و یا مجموعه‌ای از افراد را برای ارضا کردن احساسات و شهوات خود در جهت انتقام یا کینه توزی مورد هدف قرار دهد.
* فشارهای خارجی : مهاجم ممکن است از سمت دوستان، خانواده یا سندیکایی سازمان یافته، به دلایلی از قبیل بهره برداری مالی، منفعت شخصی و یا انتقام تحت فشار و تهدیدهای جانی و مالی بوده و چنین کاری را انجام دهد.
* حس کنجکاوی : با به خصایص انسانی به ذات این حس در دورن همه افراد وجود دارد.
 
== تکنیک‌ها ==
۲

ویرایش