تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تربیت مدرس»

حذف لینک های قرمز
(حذف لینک های قرمز)
 
مراکز پژوهشی آن عبارتند از:
>* پژوهشکده اقتصاد
>>* پژوهشکده فناوری اطلاعات
>>* پژوهشکده مهندسی آب
>>* مرکز مطالعات آفریقا
>>* مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری
>>* مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
>>* مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
>>* مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی
>>* مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
>>* مرکز ملی مطالعات و برنامه‌ریزی شبکه‌های قدرت
>>* قطب علمی زیست فناوری کاربردی
>>* قطب علمی ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن
 
این دانشگاه چندین نشریه علمی تخصصی منتشر می‌کند که یکی از مهمترین این نشریات [[مجله بین‌المللی علوم انسانی]] است که توسط [[دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس]] منتشر می‌شود.{{مدرک|}}
این دانشگاه و بویژه دانشکده علوم انسانی آن، دانش آموختگان و اساتید مشهور و برجسته‌ای داشته که از جمله آن می‌توان به [[محمدرضا حافظ نیا]] (اولین دانش آموخته این دانشگاه)، [[سید هاشم آقاجری]]، [[معصومه ابتکار]]، [[محمدحسین پاپلی ‏یزدی]]، [[میرحسین موسوی]]، [[عماد افروغ]]، [[حسین شکوئی]]، [[محمدباقر قالیباف]]، [[یحیی صفوی]]، [[حاتم قادری]]،[[محسن کدیور]]، [[سید عطاءالله مهاجرانی]]، [[صادق آیینه‌وند]]، [[علی‌رضا بهشتی]]، [[پیروز مجتهدزاده]]، [[سیدمسعود میرکاظمی]]، [[محمد رضا پورجعفر]]، [[علی اکبر تقوایی]]،[[محمدرضا بمانیان]]، [[غلامحسین الهام]] و... اشاره نمود.<ref name="autogenerated4">[http://www.modares.ac.ir/en/People/teacher/faclist.asp?id=hum پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس]</ref>
 
این دانشگاه و بویژه دانشکده علوم انسانی آن، دانش آموختگان و اساتید مشهور و برجسته‌ای داشته که از جمله آن می‌توان به [[محمدرضا حافظ نیا]] (اولین دانش آموخته این دانشگاه)، [[سید هاشم آقاجری]]، [[معصومه ابتکار]]، [[محمدحسین پاپلی ‏یزدی]]، [[میرحسین موسوی]]، [[عماد افروغ]]، [[حسین شکوئی]]، [[محمدباقر قالیباف]]، [[یحیی صفوی]]، [[حاتم قادری]]،[[محسن کدیور]]، [[سید عطاءالله مهاجرانی]]، [[صادق آیینه‌وند]]، [[علی‌رضا بهشتی]]، [[پیروز مجتهدزاده]]، [[سیدمسعودغلامحسین میرکاظمیالهام]]، [[محمدبیژن رضا پورجعفر]]، [[علی اکبر تقوایی]]،[[محمدرضا بمانیان]]، [[غلامحسین الهامرنجبر]] و... اشاره نمود.<ref name="autogenerated4">[http://www.modares.ac.ir/en/People/teacher/faclist.asp?id=hum پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس]</ref>
 
از فارغ التحصیلان دانشکده هنر و معماری این دانشگاه نیز می‌توان به [[اصغر فرهادی]] کارگردان [[جدایی نادر از سیمین]] و [[محمدرضا حافظی]] طراح [[برج میلاد]] تهران اشاره کرد.
[[میرحسین موسوی]]، نامزد [[انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)|دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]] از اعضای سابق هیئت علمی این دانشگاه بود که پس از [[پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران|حوادث بعد از انتخابات]] از این دانشگاه اخراج گردید.
 
همچینین، [[صادقمحمدباقر خلیلیانقالیباف]] وزیرشهردار جهادتهران، کشاورزی[[جعفر دولتتوفیقی]] دکتروزیر محمودعلوم احمدیدر نژاد،دولت خاتمی، [[محمدباقرمحمدمهدی قالیبافزاهدی]] شهرداروزیر تهران ،علوم در دولت احمدی نژاد، [[جعفرمسعود توفیقیمیر کاظمی]] وزیر بازرگانی علومو نفت در دولت خاتمی،احمدی نژاد، [[محمدمهدیصادق زاهدیخلیلیان]] وزیر جهاد علومکشاورزی در دولت دکتر محمود احمدی نژاد، [[فرهادعبدالرضا دانشجورحمانی فضلی]] ریاستوزیر جدیدکشور دانشگاهدر آزاددولت وروحانی، [[بیژنفرهاد رنجبردانشجو]] ازریاست جملهجدید فارغدانشگاه التحصیلانآزاد واز یاجمله اساتیدفارغ بنامالتحصیلان این دانشگاه می‌باشند.
 
 
این دانشگاه چندین نشریه علمی تخصصی منتشر می‌کند که یکی از مهمترین این نشریات [[مجله بین‌المللی علوم انسانی]] است که توسط [[دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس]] منتشر می‌شود.{{مدرک|}}
 
== منابع ==