تفاوت میان نسخه‌های «صفت مغلوب»

۹ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
 
== وراثت ==
برخی بیماریهای ژنتیکی الگوی توارثی اتوزومال مغلوب دارند مانند بیماریهای متابولیک (بیماری گوشه ، [[فنیل کتونوریا]] و ...) [[آنمی فانکونی]] و ... ویژگی این نوع بیماریها عبارتند از:
 
1. به نسبت مساوی در فرزندان پسر و دختر احتمال بروز دارند.
 
3. این نوع بیماریها اغلب متابولیک و نقص آنزیمی هستند و حاصل ازدواج فامیلی.
 
== جستارهای وابسته ==
[[وراثت اتوزومال غالب]]