باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل
== منابع ==
{{پانویس}}
* [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ha%27il_Province&oldid=189560618 Wikipedia contributors, "Ha'il Province," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 17, 2008).]
* دکتر: زاهیه، وهبة،. '' (شُبه الجَزیرَة العََربیَة) '' دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، چاپ و انتشار سال ۱۹۷۷ میلادی.
* دکتر: شامی، یحیی، ''(موسوعة المدن العربیة والاسلامیة) ''، دار الفکر العربی، بیروت، چاپ سال ۱۹۹۳ میلادی به (عربی).