تفاوت میان نسخه‌های «توان (فیزیک)»

جز
ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل
جز (ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل)
<math> \mathrm{MA} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{\omega_A}{\omega_B}</math>
 
این روابط برای تعریف کارایی بیشینه سیستم از لحاظ نسبت سرعت ها مفیدند. برای فهم بهتر اهمیت آنها [http[:w://en.wikipedia.org/wiki/:Gear_ratio |این ویکی]] را بخوانید.
 
==توان در نورشناسی==