تفاوت میان نسخه‌های «فیزیک پلاسما»

بدون خلاصه ویرایش
 
از انجا که بخش بزرگی از جرم قابل مشاهده ی عالم، ستارگان با دماهای بسیار زیاد هستند، امکان وجود ماده به صورت های جامد و مایع در این اجرام منتفی است. از سوی دیگر گاز نیز، به دلیل این حرارت بسیار زیاد، تبدیل به یک توده ی یونیزه شده و به صورت مخلوطی از یون های مثبت(هسته ی اتم ها) یون های منفی (الکترون ها) و ذرات خنثی در می اید.
 
در این توده، به دلیل وجود نیروهای الکتریکی که بسیار قوی تر از نیروی گرانشی است ذرات بر روی هم تاثیر زیادی می گذارند. به طوری که حرکت بخشی از این توده، باعث تغییر در وضعیت حرکت و انرژیِ بخش های دیگر می شود که به این پدیده، اثر جمعی گفته شده، و هر گاه گاز به شدت یونیزه شده دارای این خاصیت باشد، پلاسما نامیده می شود و این بدین معنی است که بخش غالب ماده ی قابل مشاهده ی جهان، پلاسما است.
 
جالب این است که پلاسما ممکن است درعین حال دارای چندین دماباشد که این حالت باتوجه به اینکه میزان برخوردبین خود یونها یا خود الکترونها از
میزان برخوردهای بین یک یون و یک الکترون بیشتراست میتواند پیش بیاید.
 
چند مورد از پلاسما که ما روزانه باآن سروکار داریم عبارت است از:
جرقه رعدوبرق، تابش ملایم [[شفق قطبی]]، گازهادی داخل یک لامپ فلئورسان، چراغ نئون و یونش مختصری که در گازهای خروجی یک موشک دیده می شود.
 
پلاسما، امروزه نقش مهمی در توسعه ی منابع انرژی، از راه [[همجوشی هسته ای]] یافته است.
کاربر ناشناس