تفاوت میان نسخه‌های «حمله با متن رمز منتخب»

جز
ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل
(wikidata)
جز (ربات: تصحیح پیوند به پروژه‌های خواهر و تبدیل کردن پیوندها به خنثی در برابر پروتکل)
 
== پیوند به بیرون ==
[http[:w://en.wikipedia.org/wiki/:Chosen-ciphertext_attack |Chosen-ciphertext attack]]
 
[http[:w://en.wikipedia.org/wiki/:Optimal_Asymmetric_Encryption_Padding_attack |Optimal asymmetric encryption padding]]
 
[http[:w://en.wikipedia.org/wiki/:Cramer-Shoup_system |Cramer–Shoup cryptosystem]]
 
[http[:w://en.wikipedia.org/wiki/:Adaptive_chosen-ciphertext_attack |Adaptive chosen-ciphertext attack]]
 
[http[:w://en.wikipedia.org/wiki/:Ciphertext-only_attack |Ciphertext-only attack]]