باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
رهبر جماعت [[اخوان المسلمین]] [[مصر]] که به او مرشد عام می گویند بالاترین مقام این جماعت است. نخستین آنها [[حسن البنا]] بود که توسط عوامل حکومت [[جمالپادشاهی وقت عبدالناصر]]مصر اعدامترور شد. بعد از دوسال از مرگ او این تشکیلات دوباره انسجام یافت و مرشد عام دوم یعنی [[حسن الهضیبی]] انتخاب شد.
 
== نحوه انتخاب ==
۳۱۱

ویرایش