تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

بدون خلاصه ویرایش
'''الذریعة إلی تصانیف الشیعة''' دائرةالمعارف [[کتابشناسی]] بزرگی است در ۲۶ جلد(و البته با احتساب جلد نهم که خود 4 جلد است مجموعا 29 جلد) است که به همت علامه [[شیخ آقابزرگ تهرانی]] فراهم آمده‌است.<br />
این اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمینه شناخت میراث مکتوب [[شیعه]] در قرون متمادی، تا دوره زندگانی مؤلف، شناخته می‌شود و بر اساس الفبایی عنوان اثر، به شرح حال نویسندگان و معرفی [[نسخ خطی]] آثار آنان می‌پردازد.الذریعه با ۱۱۵۵۴ صفحه ۵۵۰۹۵ کتاب و رساله را شناسایی کرده‌است.<ref>آئینه پژوهش، سال۵، ش۵ـ۶ (۲۹ـ۳۰) بهمن و اسفند ۱۳۷۳، نگاهی به کتاب الذریعه، ناصر الدین انصاری قمی، ص ۱۰۸</ref>
 
*ده ها مقاله در رابطه با الذریعه:
* noormags.com/view/fa/lowsearch?txt=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
* [[کشف الظنون]]
* [[کشف الاستار]]
 
== منابع ==