از فریاد تا ترور: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح نویسه‌های عربی
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (اصلاح نویسه‌های عربی)
| تهیه‌کننده =
| نویسنده = [[منصور تهرانی]]
| بازیگران = [[مصطفيمصطفی طاريطاری]] {{سخ}} [[فريدهفریده ورجاور]] {{سخ}} [[مازيارمازیار بازيارانبازیاران]] {{سخ}} [[تورج مهرزاد]] {{سخ}} [[عزتعزت‌الله اله رمضاني فررمضانی‌فر]] {{سخ}} [[ايرجایرج رضاييرضایی]] {{سخ}} [[مسعود طلاييطلایی]] {{سخ}} [[مريممریم رشيديرشیدی]] {{سخ}} [[رضا محمدياريمحمدیاری]] {{سخ}} [[غلامرضا رياضيریاضی]] {{سخ}} [[محمود بصيريبصیری]] {{سخ}} [[صادق دژم فكرفکر]] {{سخ}} [[جعفر دلسوز]] {{سخ}} [[كريمکریم نشاط]] {{سخ}} [[عباس پيشپیش بر]]
| موسیقی = [[منصور تهرانيتهرانی]]
| فیلمبرداری = سيدمحمدسیدمحمد قاضيقاضی
| تدوین = [[گالوست گورگیان]]
| گونه =