تفاوت میان نسخه‌های «مجدالدین فیروزآبادی»

[[رده:نویسندگان متون دینی اهل ایران]]
[[رده:حافظان قرآن]]
در شرح حال وی ، ایشان از اهالی کازرون معرفی شده است ،‌که صحیح نمی باشد .همان طور که از اسم وی هم پیداست ،‌فیروزآبادی می باشد. توضیح این که قیروکارزین از توابع وبخش های شهرستان فیروزآباد بوده که سه چهارسالی است به شهرستان تبدیل شده است ، این اسم مرکب از دو قسمت قیر وکارزین می باشد ، کارزین محل تولد ابوطاهر مجدالدین صاحب قاموس می باشد. درکتاب قاموس وی اشاره به این مطلب دارد.در ماده (ک ر ز) کلمه کارزین را آورده واشاره به محل تولد خود می کند.در حالی که کازرون از ماده ( ک ز ر)می باشد .به تفاوت این دو توجه شود.اهالی ودانشمندان کازرون هم مدعی کازرونی بودن ایشان نیستند.
کاربر ناشناس