تفاوت میان نسخه‌های «جانور خون‌گرم»

ابرابزار
(ابرابزار)
'''جانور خونگرم''' (Homeothermy) به [[جانور|جانوری]] گفته می‌شود که میزان دمای بدنش بدون توجه به دمای محیط اطراف به طور مداوم ثابت است مانند [[پستانداران]]. هنگامی که دمای هوا در تابستان گرم است و همچنین در طول روز یا شب و زمستان دمای بدن جانوارن خونگرم ثابت است و این جانوران با مصرف انرژی دمای خود را ثابت نگه می‌دارند. پرندگان و پستانداران خونگرم هستند.
 
معمولا دمای ثابت به فعالیت مداوم آنزیمها و جاندار میانجامد.جانوران خونگرم می توانند در محیط های سردی که موجودات خونسرد را به حالت کاملاً غیر فعال در می آورد، فعال بمانند، به دنبال غذا بگردند و از خود دفاع کنند. از همین رو جانوران خونگرم می توانند خود را تقریباً با هر شرایط آب و هوایی بر روی زمین سازگار کنند.در حالیکه میزان فعالیت یک جانور خونسرد به درجه حرارت محیط اطراف وی بستگی دارد.
 
 
معمولا دمای ثابت به فعالیت مداوم آنزیمهاآنزیم‌ها و جاندار میانجامدمی‌انجامد. جانوران خونگرم می توانندمی‌توانند در محیط هایمحیط‌های سردی که موجودات خونسرد را به حالت کاملاً غیر فعال در می آورد،می‌آورد، فعال بمانند، به دنبال غذا بگردند و از خود دفاع کنند. از همین رو جانوران خونگرم می توانندمی‌توانند خود را تقریباً با هر شرایط آب و هوایی بر روی زمین سازگار کنند. در حالیکه میزان فعالیت یک جانور خونسرد به درجه حرارت محیط اطراف وی بستگی دارد.
 
== جستارهای وابسته ==