تفاوت میان نسخه‌های «کوشک حمیدیه»

بدون خلاصه ویرایش
(←‏تعرض به بنای کوشک حمیدیه: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
| وبگاه =
| پانویس =
}}'''کوشک حمیدیه''' مربوط به اواخر [[دوره قاجار]] -اوایل [[دوره پهلوی]] است و در [[حمیدیه]] از توابع خوزستان، کوشک حمیدیه واقع شده و این اثر در تاریخ {{جلالی حروف|۱۰|۰۷|۱۳۸۰|پیوند=نه}} با [[شماره ثبت|شمارهٔ ثبت]] ۳۹۸۰ به‌عنوان یکی از [[فهرست آثار ملی ایران|آثار ملی ایران]] به ثبت رسیده است. این بنا همچون دیگر بناهای ثبت شده بارها مورد تعرض توسط شرکت بهره برداری کرخه و شاوور و شهرداری حمیدیه قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی =http://iranshahrpedia.ir/fa/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DB%80_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C |عنوان = دانشنامهٔ تاریخ معماری ایران‌شهر | ناشر = سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران |تاریخ = |تاریخ بازدید =۱۹/۵/۲۰۱۱}}</ref> گفته می شود [[غانم سواری]] دراولین زمینهکسی میراثاست فرهنگیکه بهمیراث مدتباستانی چندیناین سالشهر دررا سمتمعرفی رئیسکرد انجمنو میراثدر فرهنگیزمینه حمیدیهجلوگیری فعالیتاز داشتهتخریب وآثار بهباستانی شناساییشهر وحمیدیه شناساندنفعالیت آثارکرده باستانیاست. وسال ثبت۱۳۸۴ دوخسارات اثروارد باستانیشده وبه جلوگیریکوشک ازحمیدیه تخریبنزدیک آثاربه باستانی۶۰ شهردرصد حمیدیهبرآورد فعالیتشده کردهبود. است<ref>[http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=6648 روزنامه مردم سالاری]</ref>
 
== تعرض به بنای کوشک حمیدیه ==