تفاوت میان نسخه‌های «هندبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶»