تفاوت میان نسخه‌های «رود فصلی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات:حذف الگوی تداخل رفع شده)
[[رده:جغرافیای آب]]
[[رده:رودها]]
[[رده:زمین‌ریخت‌شناسیژئومورفولوژی]]
[[رده:محل‌های عبور جاری]]