تفاوت میان نسخه‌های «شورش اونین»

بدون خلاصه ویرایش
|علت = به سبب اختلاف بر سر جانشینی شوگون هشتم
|قلمرو =
|نتیجه = پیروزی سپاه شرق و ختم به صلح
| واحد۱ = سپاه شرقی
| واحد۲ = سپاه غربی
{{شجره‌نامه | | | | | | | | | | |آش| | آش=[[آشی‌کاگا یوشی‌نوری]]{{سخ}}ششمین شوگون}}
{{شجره‌نامه | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{شجره‌نامه| | |هی|y| ماس| |کاتمی| | |میکات|هی=[[هینو تومیکو]]|ماس=[[آشی‌کاگا یوشی‌ماسا|یوشی‌ماسا]]{{سخ}}هشتمین شوگون|می=[[آشی‌کاگا یوشی‌می| یوشی‌کاتسو یوشی‌می]]| کات=[[آشی‌کاگا یوشی‌کاتسو|یوشی‌مییوشی‌کاتسو]]{{سخ}}هفتمین شوگون}}
{{شجره‌نامه | | | | | |!| | | | | |!|}}
{{شجره‌نامه | | | | |ب| | | |یوشی|ب=[[آشی‌کاگا یوشی‌هیسا|یوشی‌هیسا]]{{سخ}}نهمین شوگون|یوشی=[[آشی‌کاگا یوشی‌تانه]]{{سخ}}دهمین شوگون |}}
{{پایان شجره‌نامه}}
 
== نتیجه ==
به شوگونی رسیدن پسر شوگون هشتم و بعد از مرگ او در سن ۲۵ سالگی به شوگونی رسیدن پسر آشی‌کاگا یوشی‌می
 
== جستارهای وابسته ==