باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== بازیگر ==
* [[دختر ساری]] (۱۳۴۲)
* [[فرشته فراری]] (۱۳۳۹)
* [[یعقوب لیث صفاری (فیلم)|یعقوب لیث صفاری]] (۱۳۳۶)
* [[شاهین طوس]] (۱۳۳۳)
* [[بی پناه]] (۱۳۳۲)
 
== کارگردان ==
{{Div col|cols=۲}}
* [[بندرگاه عشق]] (۱۳۴۶)
* [[گناه من چیست]] (۱۳۴۳)
* [[دختر ساری]] (۱۳۴۲)
* [[طلاق (فیلم)|طلاق]] (۱۳۴۲)
* [[مکر ابلیس]] (۱۳۴۱)
* [[بیم و امید]] (۱۳۳۹)
* [[دختری از اصفهان]] (۱۳۳۹)
* [[فرشته فراری]] (۱۳۳۹)
* [[آقای شانس (فیلم ۱۳۳۸)|آقای شانس]] (۱۳۳۸)
* [[دست تقدیر]] (۱۳۳۸)
* [[غروب عشق]] (۱۳۳۴)
* [[بی پناه (فیلم ۱۳۳۲)|بی پناه]] (۱۳۳۲)
{{Div col end}}
 
== نویسنده ==
{{Div col|cols=۲}}
* [[بندرگاه عشق]] (۱۳۴۶)
* [[گناه من چیست]] (۱۳۴۳)
* [[دختر ساری]] (۱۳۴۲)
* [[بیم و امید]] (۱۳۳۹)
* [[دختری از اصفهان]] (۱۳۳۹)
* [[فرشته فراری]] (۱۳۳۹)
* [[دست تقدیر]] (۱۳۳۸)
* [[غروب عشق]] (۱۳۳۴)
{{Div col end}}
 
== تهیه‌کننده ==
{{Div col|cols=۲}}
* [[گناه من چیست]] (۱۳۴۳)
* [[دختر ساری]] (۱۳۴۲)
* [[گربه وحشی (فیلم)|گربه وحشی]] (۱۳۴۱)
* [[مکر ابلیس]] (۱۳۴۱)
* [[انسان پرنده (فیلم)|انسان پرنده]] (۱۳۴۰)
* [[بیم و امید]] (۱۳۳۹)
* [[دختری از اصفهان]] (۱۳۳۹)
* [[فرشته فراری]] (۱۳۳۹)
* [[دست تقدیر]] (۱۳۳۸)
* [[دشمن زن]] (۱۳۳۷)
* [[غروب عشق]] (۱۳۳۴)
{{Div col end}}
 
== تدوین ==
* [[دختر ساری]] (۱۳۴۲)
 
== منابع ==