علی بیگدلی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== تالیفات ==
* [[تاریخ اروپا در قرون جدید (کتاب)|تاریخ اروپا در قرون جدید]]، [[انتشارات دانشگاه پیام نور]]
* [[تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (کتاب)|تاریخ اندیشه سیاسی در غرب]] (دو جلد)
* [[تاریخ سیاسی-اقتصادی عراق (کتاب)|تاریخ سیاسی-اقتصادی عراق]]
* [[تاریخ فرهنگ و تمدن اروپا در دوران جدید (کتاب)|تاریخ فرهنگ و تمدن اروپا در دوران جدید]]
* [[سیاست خارجی رضا شاه، درسها و عبرتها (کتاب)|سیاست خارجی رضا شاه، درسها و عبرتها]]، [[نشر الف]]
* [[تاریخ یونان و روم (کتاب)|تاریخ یونان و روم]]، [[انتشارات دانشگاه پیام نور]]
* [[ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران (کتاب)|ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران]] (دو جلد)
* [[کرونولوژی مسیحیت و قرون وسطی (کتاب)|کرونولوژی مسیحیت و قرون وسطی]]
* [[تاریخ اروپا در قرون وسطی (کتاب)|تاریخ اروپا در قرون وسطی]]، [[انتشارات دانشگاه پیام نور]]
 
== ترجمه‌ها ==
۲۵۰

ویرایش