تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

| [[کنیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/stw53.html STW 53<br />تصویر را اینجا ببینید<br />Modern Human<br />Origins]
 
| StW 53
| ١/٥ تا ٢ میلیون سال
| [[انسان گاتنگی]]
| ١٩٧٦
| [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/sk847.html SK 847<br />تصویر را اینجا ببینید<br />Modern Human<br />Origins]
| SK 847
| ١/٥ تا ٢ میلیون سال
|[[انسان ماهر]]
| ١٩٤٩
| [[آفریقای جنوبی]]
|}