تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی»

بدون خلاصه ویرایش
{{سیاست و حکومت ایران}}
 
'''کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی'''، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی [[طرح]]‌ها و [[لایحه|لوایح]] مطرح شده در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تشکیل می‌شوند.
 
برپایه اصل ۶۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد.
همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده‌است: «... مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به '''کمیسیون‌ها'''ی داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به '''کمیسیون‌ها'''ی ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...».
 
به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون‌های[[کمیسیون]]های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود.
 
در حال حاضر، کمیسیون‌های تخصصی [[مجلس شورای اسلامی]] عبارت اند از: