باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|شهر تولد = [[سنندج]]، [[استان کردستان|کردستان]]،
|کشور تولد = [[ایران]]
|تاریخدین مرگ = [[اسلام]]
|شهرمذهب مرگ = [[اهل تسنن]]
|کشور مرگ =
|قد =
کاربر گمنام