تفاوت میان نسخه‌های «بیژن ذوالفقارنسب»

جز
ویرایش Sicaspi (بحث) به آخرین تغییری که مهدی مدیحی انجام داده بود واگردانده شد
(خنثی‌سازی ویرایش 10963272 توسط مهدی مدیحی (بحث))
جز (ویرایش Sicaspi (بحث) به آخرین تغییری که مهدی مدیحی انجام داده بود واگردانده شد)
|شهر تولد = [[سنندج]]، [[استان کردستان|کردستان]]،
|کشور تولد = [[ایران]]
|دین تاریخ مرگ = [[اسلام]]
|شهر مرگ =
|مذهب = [[تسنن]]<ref>http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/6659/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-</ref>
|کشور مرگ =
|قد =